EVIDENTA PROCEDURILOR OPERATIONALE

CAPACITATEA INSTITUTIONALA

 

 

NR.

 CRT

NR.

COD

NR.

INRG.

                    PROCEDURA OPERATIONALA

                                         privind:

1.

15

4443/14.10.11

Intocmirea si actualizarea “fiselor de post”

2.

35

 

Statul de personal                                                                                  

3

22

 

Evidenta dosarelor profesionale

4.

20

 

Inscrierea in registrul de evidenta al salaratiilor

5.

45

 

Comunicarea cu parintii

6.

39

 

Comunicarea formala interna cu personalul propriu

7.

43

 

Comunicarea formala externa cu parintii la invatamantul primar si

gimnazial

8.

44

 

Desfasurarea intrunirilor Consiliului reprezentativ al parintilor

9

77

4164/10.10.11

Accesul persoanelor interesate (parinti, elevi, comunitatea locala)

la informatii de interes public

10

84

4171/10.10.11

Procesul de comunicare intrainstitutionala

11

87

4174/10.10.11

Stabilirea criteriilor de incadrare a personalului

12

96

4203/10.10.11

Organizarea recrutarii personalului

13

23

 

Intocmirea pontajului

14

27

 

Concediile de odihna

15

48

 

Invoirea personalului didactic de la activitatile didactice

16

32

 

Evidenta invoirilor si a concediilor

17

28

 

Pensionarea cadrelor didactice

18

41

 

Realizarea serviciului pe scoala a personalului didactic

19

53

 

Monitorizarea si colectarea absentelor la nivelul unitatii de invatamant

20

52

 

Monitorizarea frecventei elevilor

21

46

 

Acordarea invoirilor pentru elevi in timpul programului scolar

22

80

4167/10.10.11

Prevenirea perturbarilor majore

23

37

 

Solutionarea petitiilor

24

93

4200/10.10.11

Managementul conflictelor de munca

25

31

 

Gestionarea riscurilor privind activitatea de secretariat

26

36

 

Constestarea notelor primite la oral de elevi

27

34

 

Arhivarea documentelor si inregistrarea lor

28

88

4175/10.10.11

Siguranta si confidentialitatea in activitatea de colectare, prelucare si

utilizarea informatiei

29

90

4178/10.10.11

Clasificarea si gestionarea dovezilor

30

29

 

Elaborarea deciziilor

31

83

4170/10.10.11

Servicii medicale de urgenta

32

49

 

Evidenta scutirilor medicale de educatie fizica

33

82

4169/10.10.11

Masuri de tehnica securitatii muncii in laboratoarele de chimie si fizica

34

78

4165/10.10.11

Transportul elevilor cu microbuzul scolar

35

97

4204/10.10.11

Educatia rutiera a elevilor

36

54

 

Asigurarea securitatii tuturor celor implicati in activitatea scolara, in

timpul desfasurarii programului

37

51

4197/10.10.11

Activitatea in caz de cutremur

38

91

4198/10.10.11

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor

39

92

4199/10.10.11

Activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta

40

85

4172/10.10.11

Controlul documentelor scolare

41

86

4173/10.10.11

Accesul si utilizarea laboratorului de informatica

42

25

4176/10.10.11

Completarea registrelor matricole

43

33

4179/10.10.11

Evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic

44

42

 

Incheierea situatiei scolare

 

EFICACITATEA INSTITUTIONALA

 

NR.

CRT

NR.

COD

NR.

INREG.

PROCEDURA OPERATIONALA

privind:

1

38

 

 Intocmirea orarului la invatamantul primar si gimnazial

2

67

 

Stabilirea C.D.S.

3

81

4168/10.10.11

Realizarea programelor de educatie diferentiata (pentru copiii cu cerinte

educative speciale- provenind din grupuri defavorizate social sau predispuse

la abandon scolar, pentru copiii supradotati etc.)

4

75

4162/10.10.11

Informarea regulate a parintilor privind progresul realizat si rezultatele

scolare ale elevilor

5

66

4154/10.10.11

Evaluarea rezulatelor invatarii

6

40

 

Sustinerea tezelor cu subiect unic

7

10

 

Organizarea si desfasurarea admiterii

8

13

 

Organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale

9

50

 

Pregatirea suplimentara a elevilor pentru testarile nationale

10

68

4155/10.10.11

Evidenta traiectului scolar (monitorizarea evidentei absolventilor)

11

64

4152/10.10.11

Evidenta activitatilor extracurriculare

12

89

4177/10.10.11

Formarea continua a cadrelor didactice

13

61

4149/10.10.11

Observarea predarii-invatarii

14

60

4148/10.10.11

Stiluri de invatare

15

59

4147/10.10.11

Elaborarea si aplicarea chestionarelor

16

62

4150/10.10.11

Alcatuirea portofoliilor

17

01

 

Elaborarea procedurilor operationale

18

04

 

Organizarea si conducerea contabilitatii

19

21

 

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de

buget

20

02

 

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv

21

09

 

Evidenta contabila a deplasarilor

22

11

 

Controlul intern privind angajamentele bugetare

23

14

 

Intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri pentru activitatea financiar

-contabila

24

05

 

Circuitul documentelor

25

07

 

Gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar

26

03

 

Controlul intern privind activitatea de control financiar preventiv

27

16

 

Modul de completare a Registrului jurnal

28

17

 

Completarea Registrului “Cartea mare”

29

18

 

Completarea Registrului inventar

30

19

 

Completarea Registrului de casa

31

08

 

Intocmirea statelor de plata pentru salarii

32

12

 

Plata burselor si a ajutoarelor sociale

33

26

 

Activitatea de organizare si functionare a casieriei

34

95

 

Atribuirea contractelor de achizitii prin cerere de oferta

35

24

 

Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor la Scoala Nr.7 Fetesti

36

06

 

Euro 200

37

98

 

Revizuirea C.D.S.

 

MANAGEMENTUL CALITATII

 

 

NR.

CRT

NR.

COD

NR.

INREG.

PROCEDURI OPERATIONALE

privind:

1

71

4158/10.10.11

 Autoevaluarea institutionala

2

57

4145/10.10.11

Analiza culturii organizationale

3

47

 

Evaluarea interna a calitatii

4

70

4157/10.10.11

Monitorizarea calitatii

5

79

4166/10.10.11

Colectarea regulata a feed-back-ului din partea elevilor si a altor factori interni si externi (personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, parinti, autoritati locale)

6

72

4159/10.10.11

Revizuirea ofertei scolare

7

58

4146/10.10.11

Revizuirea P.D.I.

8

74

4161/10.10.11

Identificarea punctelor tari si a celor slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor

9

55

4143/10.10.11

Pregatirea suplimentara a elevilor claselor I- IV in vederea recuperarii lacunelor si stimularii performantei

10

56

4144/10.10.11

Selectarea elevilor pentru olimpiade si concursuri scolare

11

73

4160/10.10.11

Evaluarea sistematica a asteptarilor educabililor, parintilor si altor beneficiari

12

69

4156/10.10.11

Evaluarea satisfactiei personalului

13

65

4153/10.10.11

Insertia profesionala a cadrelor didactice noi

14

63

4151/10.10.11

Evaluarea periodica a calitatii corpului profesoral

15

76

4163/10.10.11

Realizarea proiectarii asigurarii calitatii in unitatea de invatamant

16

94

4201/10.10.11

Selectia membrilor C.E.A.C.